สินค้า


สินค้า

 • กล้องวัดมุม TOPCON DT-209

  กล้องวัดมุม TOPCON DT-209

  หน้าจอแสดงผลเป็น LCD 1 หน้าจอ มีระบบให้แสงสว่างหน้าจอขณะทำงานและสามารถบอกระดับพลังงานได้

 • กล้องวัดมุม PENTAX ETH-502

  กล้องวัดมุม PENTAX ETH-502

  เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบวัดมุมแบบ Absolute Reading กำลังในการขยายภาพ 3 ฟิลิปดา

 • กล้อง TOTAL STATION PRECISION GT-205

  กล้อง TOTAL STATION PRECISION GT-205

  ระบบกล้องเล็ง Telescope ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา จอแสดงผล LCD 2 หน้าจอ

 • กล้อง Total Station Gowin TKS 202

  กล้อง Total Station Gowin TKS 202

  ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร หน้าจอชนิด LCD ทั้ง 2 ด้าน

 • กล้อง Total Station TOPCON GTS-102N

  กล้อง Total Station TOPCON GTS-102N

  มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร

 • กล้อง Total Station TOPCON GTS-252

  กล้อง Total Station TOPCON GTS-252

  มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร หน้าจอชนิด LCD ทั้ง 2 ด้าน

 • กล้อง Total Station TOPCON ES-65

  กล้อง Total Station TOPCON ES-65

  มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า สามารถวัดระยะได้โดยไม่ต้องใช้ปริซึมได้ 350 เมตร

 • ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม สำหรับกล้องวัดมุม, Total Station

  ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม สำหรับกล้องวัดมุม, Total Station

  - ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง น้ำหนักเบา แข็งแรง - แป้นรองฐานเหมาะสำหรับกล้องวัดมุม และกล้อง Total station - ขาตั้งสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ ล็อคความสูงได้ตามที่ต้องการ - ปลายขาเหยียบผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง - มีสายสะพายสะดวกในการพกพา

 • ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม สำหรับกล้องระดับ

  ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม สำหรับกล้องระดับ

  - ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง น้ำหนักเบา แข็งแรง - แป้นรองฐานเหมาะสำหรับกล้องระดับ และกล้องวัดมุม - ขาตั้งสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ ล็อคความสูงได้ตามที่ต้องการ - ปลายขาเหยียบผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง - มีสายสะพายสะดวกในการพกพา

 • ไม้สต๊าฟอลูมเนียม แบบชัก 4เมตร

  ไม้สต๊าฟอลูมเนียม แบบชัก 4เมตร

  ไม้สต๊าฟแบบชักขนาด 4 ม. - ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง - มีปุ่มล็อคความสูงใช้งานง่าย - สามารถติดตั้งลูกน้ำฟองกลมได้

 • ไม้สต๊าฟอลูมเนียม แบบชัก 5เมตร

  ไม้สต๊าฟอลูมเนียม แบบชัก 5เมตร

  ไม้สต๊าฟแบบชักขนาด 5 ม. - ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง - มีปุ่มล็อคความสูงใช้งานง่าย - สามารถติดตั้งลูกน้ำฟองกลมได้

 • ไม้สต๊าฟอลูมเนียม แบบชัก 7เมตร

  ไม้สต๊าฟอลูมเนียม แบบชัก 7เมตร

  1. ไม้สต๊าฟทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี 2. มีความยาว 7 เมตร เลื่อนขึ้น-เลื่อนลงได้ 3. มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้ง เป็นรูปตัว E โดยแบ่งช่องๆละ 1 ซม. และมีเลข

Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.